www.facebook.com/cosmoglossakozlukebir

www.facebook.com/cosmoglossasapes

 

CosmoGlossa Eğitim Merkezine Hoşgeldiniz.

CosmoGlossa Yabancı Dil Ve Bilgisayar Eğitim Merkezi 2004 Yılında Arriana(Kozlukebir'de) eğitim faliyetlerine başlamıştır.

 

CosmoGlossa eğitim merkezi 2000 m2 alana kurulmuştur. Bu alan içinde ağaçlandırılmış alanlar ve çocukların ders aralarında dinlenebilecekleri ve sportif faliyetlerde bulunabilecekleri yerler mevcuttur.

   

GENEL AMAÇLAR:

 

1.Öğrencilerimizin  sözlü ve yazılı olarak kendilerini İngilizce, Yunanca ve Türkçe en iyi şekilde ifade edebilmelerini sağlamak.

 

2. Dil becerilerini geliştirirken ulaştıkları ve kullandıkları materyallerle öğrencilerimizin öğrendikleri dilin kullanıldığı ülkelerin kültürleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

 

3.İngilizce öğrenme yolu ile kendi kültürlerini diğer kültürlerle kıyaslamalarını sağlamak ve kendi kültürleri ve diğer kültürlerle ilgili farkındalık yaratmak.

 

4. Kendi ulusal değerlerine ve başkalarının ulusal değerlerine saygılı  bireyler yetiştirmeye katkıda bulunmak.

 

5.İngilizce yazılan eserlere ve kaynaklara ulaşmalarını sağlayarak öğrencilerin  evrensel bakış açısı ve eleştirel düşünceye sahip olmalarını sağlamak.

 

6.Öğrencilerimizin bütün bu amaçlara ulaşmalarını sağlarken İngilizcenin bir ders olmaktan çok bir iletişim aracı olduğu ve yeni bilgilere ulaşmamız için gerekli olduğu bilincini kazanmalarını sağlamak.

 

photo photo photo photo