COSMOGLOSSA YABANCI DİL VE BİLGİSAYAR EĞİTİM KURUMU OLARAK HEDEFLERİMİZ.

 

  •     Çocuklarımıza dünya dili olan ingilizceyi en iyi şekilde modern sınıflarda, görsel, işitsel ve bilgisayarlı ortamlarda öğreterek, onları şehirlerde yaşayan ve eğitim gören arkadaşlar ile rekabet edebilir duruma getirmek. Okul derslerinde başarılı olmalarını sağlayarak, gelecekte iyi yetişmiş bireyler olarak topluma katılımlarını sağlamak.

 

  •     Yine kurumumuzun planlamış olduğu Yunan dili eğitimleri ile çocuklarımıza Yunancayı iyi bir şekilde öğreterek onların toplum içinde kendilerini sorunsuz bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamak. Büyüklerimizin daha önceden Yunanca bilmediklerinden dolayı çekmiş oldukları sıkıntıları çekmemelerini sağlamak. Yunancayı etkin bir şekilde kullanabilen, haklarını savunabilen ve okullarında Yunanca derslerini başarılı bir şekilde yapabilen bireyler olarak yetiştirmek.

 

  •     Kurumumuzda vermiş olduğumuz Türkçe eğitimleri ile çocuklarmızın ana dillerini daha etkin ve hatasız bir şekilde konuşmalarını ve yazmalarını sağlamak.

 

  •     Kurumumuzda kurmuş olduğumuz bilgisayar sınıfları ile bilgisayar eğitimleri vererek, çocuklarımızı çağımızın teknolojisi olan bilgisayar ile tanıştırarak onları çağdaş ve modern bilimlerden yararlanabilen bireyler olarak yetiştirmek.

 

  •     Biz öğretmenler olarak yukarıda belirtilen hedefler dışında ayrıca  çok önemli bir misyonumuz olduğu inancındayız. Çocuklarımıza iyiyi, doğruyu, güzeli, dürüstlüğü, gelenek ve göreneklerimizi öğreterek toplumumuzun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürmesinde bir nebze olsada katkıda bulunabilmek. Hal ve hareketlerimizle, yaşam tarzımızla çocuklarımıza örnek olmak. Onları başarılı, saygın bireyler olarak topluma katılmalarını sağlamak.