Αγγλικά

Η καινούρια Ευρώπη, το γεγονός ότι τα Αγγλικά είναι η γλώσσα του εμπορίου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ότι η Αγγλική θεωρείται προαπαιτούμενοι γλώσσα για κάθε είδους δουλειά αλλά και για μεταπτυχιακές σπουδές σε όλους τους τομείς καθώς και το μέσον επικοινωνίας εκατομμυρίων ανθρώπων στις καθημερινές και επιχειρησιακές τους συναλλαγές την καθιστούν πρώτη στις προτιμήσεις των σπουδαστών και εργαζομένων. Περίπου 350 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα , ενώ ακόμα 300 εκατομμύρια άνθρωποι τη μιλούν ως δεύτερη γλώσσα. Είναι η επίσημη ή ημιεπίσημη γλώσσα σε πάνω από 60 χώρες του κόσμου. Διεθνείς Οργανισμοί, όπως ο ΟΗΕ, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή , καθώς και συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας συνεδριάζουν ή χρησιμοποιούν την Αγγλική Γλώσσα ως κύριο επικοινωνιακό μέσον.

Το φροντιστήριο CosmoGlossa υπό τη διεύθυνση της Selma Memet έχουν δημιουργήσει ευέλικτα προγράμματα Αγγλικής Γλώσσας που απευθύνονται σε σπουδαστές και εργαζόμενους όλων των επιπέδων και σας οδηγούν στις εξετάσεις των Παν/μίων Κέιμπριτζ , Μίσιγκαν και Λονδίνου με απόλυτη επιτυχία.

Πτυχία Cambridge

Το Cambridge ESOL προσφέρει μια σειρά εξετάσεων που καλύπτει όλα τα επίπεδα υποψηφίων αρχίζοντας από παιδιά μικρής ηλικίας και φτάνοντας έως το πολύ προχωρημένο επίπεδο CPE. Υπάρχουν εξειδικευμένες εξετάσεις Αγγλικών για Επαγγελματικούς Σκοπούς, Αγγλικών για Μικρούς Μαθητές και Αγγλικών για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς, καθώς και πιστοποιητικά και διπλώματα για καθηγητές της αγγλικής γλώσσας

Certificate of Proficiency in English - CPE

Η εξέταση Certificate of Proficiency in English (CPE) του Κέιμπριτζ αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των εξετάσεων του Κέιμπριτζ για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages - ESOL). Είναι μια εξέταση πολύ προχωρημένου επιπέδου, που αντιστοιχεί στο Επίπεδο C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση αυτή λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό από το University of Cambridge ESOL Examinations, το οποίο χαίρει αναγνώρισης από πανεπιστήμια και εργοδότες σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν μια κατάσταση των επιδόσεών τους σε καθεμία από τις πέντε ενότητες της εξέτασης. Το Certificate of Proficiency in English (CPE) του Κέιμπριτζ είναι προαπαιτούμενο σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού.

Το CPE περιλαμβάνει πέντε papers:

Paper Name-Ονομασία Timing-Χρόνος
 
1 READING(Κατανόηση κειμένου - 4 μέρη - 40 ερωτήσεις) 1 ώρα και 30 λεπτά
2 WRITING (2 θέματα) 2 ώρες
3 USE OF ENGLISH (Γραμματική και Λεξιλόγιο - 5 μέρη - 44 ερωτήσεις) 1 ώρα και 30 λεπτά
4 LISTENING(Κατανόηση Προφορικού Λόγου- 4 μέρη - 28 ερωτήσεις) 40 - 45 λεπτά
5 SPEAKING(Παραγωγή Προφορικού Λόγου -3 μέρη) 19 λεπτά ( 2 άτομα)

Certificate in Advanced English - CAE

Η εξέταση Certificate in Advanced English (CAE) του Κέιμπριτζ αποτελεί το τέταρτο επίπεδο των εξετάσεων του Κέιμπριτζ για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages - ESOL). Είναι μια εξέταση προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο Επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Παρόλο που το επίπεδο δεν είναι τόσο απαιτητικό όσο στο Certificate of Proficiency in English (CPE), η εξέταση CAE διαπιστώνει την ικανότητα του υποψηφίου να επικοινωνεί με αυτοπεποίθηση στα αγγλικά και τη δυνατότητα να χειριστεί καθημερινές καταστάσεις.

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση αυτή λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό από το University of Cambridge ESOL Examinations, το οποίο χαίρει αναγνώρισης από πανεπιστήμια και εργοδότες σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν μια κατάσταση των επιδόσεών τους στην καθεμία από τις πέντε ενότητες της εξέτασης. Το Certificate in Advanced English (CAE) του Κέιμπριτζ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Το CAE περιλαμβάνει πέντε papers:

Paper Name-Ονομασία Timing-Χρόνος
 
1 READING(Κατανόηση κειμένου - 4 μέρη - 45 ερωτήσεις) 1 ώρα και 15 λεπτά
2 WRITING (2 θέματα) 2 ώρες
3 USE OF ENGLISH (Γραμματική και Λεξιλόγιο - 6 μέρη - 80 ερωτήσεις) 1 ώρα και 30 λεπτά
4 LISTENING(Κατανόηση Προφορικού Λόγου- 4 μέρη - 30-40 ερωτήσεις) 40 - 45 λεπτά
5 SPEAKING(Παραγωγή Προφορικού Λόγου -4 μέρη) 15 λεπτά ( 2 άτομα)

First Certificate in English - FCE

Η εξέταση First Certificate in English (FCE) του Κέιμπριτζ αποτελεί το τρίτο επίπεδο των εξετάσεων Κέιμπριτζ για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages - ESOL). Είναι μια εξέταση ανώτερου μέσου επιπέδου που αντιστοιχεί στο Επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες και διαπιστώνει την ικανότητα του υποψηφίου να χειρίζεται με αυτοπεποίθηση ένα εύρος γραπτών και προφορικών επικοινωνιακών περιστάσεων.

Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στην εξέταση αυτή λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό από το University of Cambridge ESOL Examinations, το οποίο αναγνωρίζεται από πανεπιστήμια και εργοδότες σε πολλές χώρες. Επίσης, όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν μια κατάσταση των επιδόσεων τους στην καθεμία από τις πέντε ενότητες.

Το FCE περιλαμβάνει πέντε papers:

Paper Name-Ονομασία Timing-Χρόνος
 
1 READING(Κατανόηση κειμένου - 4 μέρη - 35 ερωτήσεις) 1 ώρα και 15 λεπτά
2 WRITING (2 θέματα) 1 ώρα και 30 λεπτά
3 USE OF ENGLISH (Γραμματική και Λεξιλόγιο - 5 μέρη - 65 ερωτήσεις) 1 ώρα και 15 λεπτά
4 LISTENING(Κατανόηση Προφορικού Λόγου- 4 μέρη - 30 ερωτήσεις) 40 - 45 λεπτά
5 SPEAKING(Παραγωγή Προφορικού Λόγου -4 μέρη) 14-15 λεπτά ( 2 άτομα)

Preliminary English Test

Η εξέταση PET (Preliminary English Test) αποτελεί το δεύτερο επίπεδο των εξετάσεων του Κέιμπριτζ που είναι ειδικά σχεδιασμένες για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages). Είναι εξέταση μέσου επιπέδου και αντιστοιχεί στο Επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Η εξέταση PET διαπιστώνει την ικανότητα επικοινωνίας μέσα από καθημερινές καταστάσεις τόσο σε γραπτό όσο και προφορικό επίπεδο.

Περισσότεροι από 80.000 υποψήφιοι παρακάθονται την εξέταση PET κάθε χρόνο σε περίπου 80 χώρες, καθώς το πιστοποιητικό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν ή να σπουδάσουν στο εξωτερικό ή ακόμα να κάνουν διεθνή καριέρα. Αποτελεί, επίσης, σημαντική προετοιμασία για εξετάσεις υψηλότερου επιπέδου.

Το PET περιλαμβάνει τρία papers:

Paper Name-Ονομασία Timing-Χρόνος
 
1 READING(Κατανόηση κειμένου - 5 μέρη - 35 ερωτήσεις)και WRITING (3 θέματα) 1 ώρα και 30 λεπτά
2 LISTENING(Κατανόηση Προφορικού Λόγου- 3 μέρη - 30 ερωτήσεις) (2 θέματα) 30 λεπτά
3 SPEAKING(Παραγωγή Προφορικού Λόγου - 4 μέρη) 10-12 λεπτά ( 2 άτομα)

Key Test in English - KET

Η εξέταση KET (Key English Test) αποτελεί το πρώτο επίπεδο των εξετάσεων Κέιμπριτζ που είναι ειδικά σχεδιασμένες για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages). Είναι εξέταση βασικού επιπέδου που εντάσσεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες και συγκεκριμένα αντιστοιχεί στο Επίπεδο Α2. Η εξέταση KET διαπιστώνει την ικανότητα επικοινωνίας μέσα από καθημερινές καταστάσεις τόσο σε γραπτό όσο και προφορικό βασικό επίπεδο.

Η εξέταση KET απευθύνεται σε υποψήφιους που κατέχουν τις βασικές γνώσεις της αγγλικής, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά ταξίδια σε αγγλόφωνες χώρες. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τα σημαντικότερα σημεία απλών κειμένων, να επικοινωνούν μέσα από καταστάσεις καθημερινότητας και να αντιλαμβάνονται σύντομες, τυποποιημένες ανακοινώσεις καθώς και απλές προφορικές οδηγίες.

40.000 υποψήφιοι παρακάθονται την εξέταση KET κάθε χρόνο σε περισσότερες από 60 χώρες.

IELTS

Το IELTS αποτελεί προϋπόθεση για εισαγωγή για προπτυχιακές ή και μεταπτυχιακές σπουδές, επαγγελματικούς συλλόγους, κρατικούς φορείς καθώς και βασικό στοιχείο της διαδικασίας για αλλοδαπούς που ακολουθείται σε ορισμένες χώρες.

Είναι αποδεικτικό στοιχείο του επιπέδου γνώσεων των Αγγλικών αλλά όχι πτυχίο εφ' όρου ζωής. Συνήθως η διάρκεια του περιορίζεται στα 2 χρόνια. Το IELTS ενδείκνυται για υποψηφίους άνω των 16 ετών. Υπάρχουν 2 εκδοχές του IELTS το Academic και το General Training Module ανάλογα με το λόγο χρήσης του.

BULATS

ΤΟ BULATS είναι ένα νέο πτυχίο που έχει δημιουργηθεί από την συνεργασία τεσσάρων μεγάλων διεθνών εξεταστικών οργανισμών, του Πανεπιστημίου του Cambridge για τα Αγγλικά. της Alliance Fransaise για τα Γαλλικά, του Ινστιτούτου Goethe για τα Γερμανικά και του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα για τα Ισπανικά.

Αποτελεί ένα γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο πιστοποίησης της γλώσσας σε επίπεδο επαγγελματικής χρήσης και εξετάζει όλες τις δεξιότητες, κατανόηση κειμένου και προφορικού λόγου, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Διατίθεται στις τέσσερεις παραπάνω γλώσσες όλο το χρόνο είτε σε χαρτί (pen and paper) είτε σε ηλεκρονικό υπολογιστή (computer test).

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής δημιούργησε δύο εξετάσεις που αντιστοιχούν στα επίπεδα Β2 (καλή γνώση -Λόουερ στα Αγγλικά) και Γ1 (πολύ καλή γνώση-Advanced στα Αγγλικά). Αναμένεται να δημιουργηθεί επίπεδο Γ2 (άριστη γνώση).

Πτυχία Michigan

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Κολέγιο Ανατόλια αποτελούν τους επίσημους φορείς διεξαγωγής εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Michigan για την Αγγλική Γλώσσα στη χώρα μας. Τα πτυχία του Πανεπιστημίου του Michigan είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και είναι αποδεκτά στον εργασιακό τομέα κυρίως.

Certificate of Competency in English - ECCE

Το πτυχίο Competency είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο "lower". Απονέμεται από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan των Η.Π.Α., ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, που διαθέτει πολύχρονη πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων για την αγγλική γλώσσα, όπως οι εξετάσεις για το πτυχίο Proficiency.

Certificate of Proficiency in English - ECPE

Το πτυχίο Proficiency είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής σε ανώτερο επίπεδο. Απονέμεται από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της πολιτείας του Michigan των Η.Π.Α., ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, που διαθέτει πολύχρονη πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων για την αγγλική γλώσσα. Για το πτυχίο αυτό διενεργούνται εξετάσεις μόνον μία φορά: την προκαταρκτική εξέταση Preliminary Test το Νοέμβριο και μία τις τελικές εξετάσεις το Μάρτιο. Οι σπουδαστές για να λάβουν μέρος στις τελικές εξετάσεις του Μαρτίου θα πρέπει να έχουν περάσει την προκαταρκτική εξέταση με 23/35. Το πτυχίο Proficiency, όπως και το πτυχίο Competency (lower) του Πανεπιστημίου Michigan, είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος ως Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Επίσης, ως καταξιωμένο πτυχίο διεθνούς κύρους, αναγνωρίζεται και από τον ιδιωτικό τομέα. Οι κάτοχοι του πτυχίου Proficiency μπορούν να αποκτήσουν την Επάρκεια για την διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

Το Preliminary Test έχει 4 μέρη: 10 ερωτήσεις γραμματικής, 1 παράγραφος με 10 κενά, 10 ερωτήσεις λεξιλογίου και 5 ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν σε μισή ώρα.

To ECPE FINAL TEST έχει 4 parts:

Paper Name-Ονομασία Timing-Χρόνος
 
1 LISTENING(Κατανόηση Προφορικού Λόγου- 3 μέρη - 50 ερωτήσεις) 35-40 λεπτά
2 WRITING (1 θέμα) - περίπου 250 -300 λέξεις 30 λεπτά
3 GCVR(Γραμματική, Παράγραφος με κενά, Λεξιλόγιο και Κατανόηση Κειμένων - 4 μέρη - 100 ερωτήσεις) 75 λεπτά
4 SPEAKING(Παραγωγή Προφορικού Λόγου) 10 λεπτά ( 1 άτομo)