Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών CosmoGlossa δραστηριοποιείται στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης με πολύχρονη εμπειρία και συνεχή κατάρτιση, ολογομελή τμήματα 8-12 ατόμων,παρέχουν σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα (εξάσκηση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προβολή slides, βιντεομαθήματα, βιντεοσκόπηση), ειδικό μάθημα συνομιλίας και δανειστική βιβλιοθήκη.

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή πείρα, αποτελείται είτε από πτυχιούχους καθηγητές που έχουν ως μητρική τους γλώσσα τη γλώσσα που διδάσκουν είτε από καθηγητές που έχουν πτυχίο της αντίστοιχης φιλολογίας.

Η πολύπλευρη αντίληψη που έχουμε για τη διδασκαλία, μεταμορφώνει το μάθημα σας σε ολοκληρωμένη μελέτη πολιτισμού και επικοινωνίας. Διδασκόμενες Γλώσσες: Αγγλικά, Τουρκικά και Ελληνικά για ξένους.