Προγράμματα Πληροφορικής

Προγράμματα για πιστοποίηση
 
ECDL
MICROSOFT
CAMBRIDGE

 

Προγράμματα
 
OFFICE 2003
WINDOWS
WORD
EXCEL
POWER POINT
ACCESS
OUTLOOK

 

Εξειδικευμένα
 
PHOTOSHOP
ADOBE ILLUSTRATOR
VISUAL BASIC
COREL DRAW
FRONTPAGE

 

Τμήματα
 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ