European Computer Driving Licence (E.C.D.L.)

 

To European Computer Driving Licence (ECDL) είναι το παγκοσμίως αναγνωρισμένο Πρόγραμμα Πιστοποίησης, το οποίο ακολουθώντας τις ίδιες προδιαγραφές και μεθοδολογία σε ολόκληρο τον κόσμο, πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση υπολογιστή, σε εισαγωγικό, βασικό, προχωρημένο και εξειδικευμένο επίπεδο. Το European Computer Driving LicenceR (ECDL) είναι γνωστό ως International Computer Driving Licence (ICDL) στις χώρες εκτός Ευρώπης.

Με πάνω από 4.500.000 υποψήφιους, σε περισσότερες από το 70% των χωρών σε όλo τoν κόσμο, το ECDL αναγνωρίζεται σήμερα ως το διεθνώς αποδεκτό μέτρο σύγκρισης για τις δεξιότητες χρήσης Η/Υ και υιοθετείται από κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς, τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα και τον εκπαιδευτικό τομέα.

Το ίδρυμα ECDL

Το ECDL αναπτύσσεται και προάγεται από το Ίδρυμα ECDL (ΕCDL Foundation - www.ecdl.com), έναν παγκόσμιο οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος ιδρύθηκε το 1997, από τις Ενώσεις των Επιστημόνων Πληροφορικής της Ευρώπης CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies - www.cepis.org). Έχοντας ως αποστολή τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, το Ίδρυμα φροντίζει να παρέχει πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας, σε ολόκληρη την κοινωνία, ανεξάρτητα από το γένος, το έθνος, τις φυσικές ικανότητες, την ηλικία ή την ειδικότητα.
Με την υποστήριξη περισσότερων από 40 Διεθνών Ενώσεων Επιστημόνων Πληροφορικής - που αντιπροσωπεύουν πάνω από 250.000 επαγγελματίες του χώρου των Η/Υ σε όλο τον κόσμο - το Ίδρυμα ECDL διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό των αναγκών βασικής εκπαίδευσης στους Η/Υ, τόσο στην κοινωνία, όσο και στην αγορά εργασίας, προσφέροντας μια γρήγορα αναπτυσσόμενη σειρά προϊόντων Πιστοποίησης για κάθε επίπεδο εμπειρίας, από τους αρχαρίους μέχρι τους εξειδικευμένους χρήστες.

Οι στόχοι του ιδρύματος ECDL

Οι στόχοι του Ιδρύματος ECDL είναι:

 • να προωθήσει τη βασική εκπαίδευση υπολογιστών
 • να βελτιώσει το μέσο επίπεδο γνώσεων & δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ
 • να διευκολύνει την πρόσβαση για όλους στην Κοινωνία της Πληροφορίας
 • να καθιερώσει ένα παγκοσμίως κοινά αποδεκτό πιστοποιητικό για τις βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ & γνώσεων πληροφορικής

Σε ποιούς απευθύνεται

Στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας η κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους υπολογιστές αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ισότιμη συμμετοχή του ατόμου στις παραγωγικές διαδικασίες. Η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στους υπολογιστές με βάση διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, αποδεικνύει την επάρκεια των γνώσεων του κατόχου, διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα και αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί.

Το ECDL είναι ΕΦΟΔΙΟ ΖΩΗΣ για όλους!

Το ECDL αποτελεί εφόδιο σταδιοδρομίας για κάθε πολίτη που αναζητά εργασία ή επαγγελματική ανέλιξη στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Απευθύνεται τόσο σε μαθητές και φοιτητές όσο και σε εργαζόμενους ή μη, σε επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους.
Παράλληλα, το ECDL αποδεικνύεται απαραίτητο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, που θέλουν να αξιολογήσουν ή να πιστοποιήσουν το επίπεδο γνώσεων του δυναμικού τους αλλά και να επιβεβαιώσουν το επίπεδο γνώσεων των υποψήφιων στελεχών τους.

Γιατί ECDL

Το ECDL είναι η Ηγέτιδα Πιστοποίηση Γνώσεων Πληροφορικής και Δεξιοτήτων Χρήσης Η/Υ, στον κόσμο. Το παγκόσμιο κύρος του ECDL αποδεικνύεται από την μεγάλη αποδοχή και διείσδυση του τόσο στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο:

Το κύρος του ECDL σε αριθμούς
 
Στον κόσμο Στην Ελλάδα
4.500.000 υποψήφιοι 160.000 υποψήφιοι
18.000 εξεταστικά κέντρα 960 εξεταστικά κέντρα
138 χώρες 190 πόλεις
32 γλώσσες  

Τα σημαντικότερα από τα πλεονεκτήματα του ECDL συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Το ECDL είναι το μόνο πρόγραμμα πιστοποίησης που έχει θεσμοθετηθεί από τους επιστήμονες Πληροφορικής της Ευρώπης (CEPIS πάνω από 40 Διεθνείς Ενώσεις και 250.000 Επιστήμονες Πληροφορικής)
 • Αναπτύσσεται και προωθείται από ένα Διεθνή Οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και απολαμβάνει υποστήριξη από διεθνείς οργανισμούς, κυβερνήσεις, πολυεθνικές εταιρείες, την πανεπιστημιακή κοινότητα
 • Έχει παγκόσμια ισχύ και αδιαμφισβήτητα τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και ισχύ στην ελληνική και στη διεθνή αγορά εργασίας
 • Εφαρμόζει μία πλήρως δομημένη εξεταστική μεθοδολογία και τηρεί αυστηρές εξεταστικές προδιαγραφές και αδιάβλητο εξεταστικό σύστημα
 • Η Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) κάθε επιμέρους πιστοποιητικού είναι ανεξάρτητη λογισμικού και εναρμονίζεται συνεχώς με τις ανάγκες της αγοράς
 • Οι εξετάσεις διενεργούνται υπό την επιτήρηση ειδικού, ανεξάρτητου Σώματος Επιτηρητών, μελών της ΕΠΥ
 • Παρέχει πλήρη σειρά Πιστοποιητικών για όλα τα επίπεδα, βάσει των αναγκών της αγοράς εργασίας
 • Διαθέτει το μεγαλύτερο Δίκτυο Εξεταστικών Κέντρων, στην Ελλάδα ή τον κόσμο

Διεθνής αναγνώριση του ECDL

Το ECDL/ICDL αναγνωρίζεται, διεθνώς, ως το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο πιστοποίησης στις δεξιότητες χρήσης υπολογιστών και υιοθετείται ευρέως από τις κυβερνήσεις, τις διεθνείς οργανώσεις και τις εταιρίες αλλά και την πανεπιστημιακή κοινότητα. Σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη, μεγάλοι οργανισμοί έχουν ήδη υιοθετήσει το ECDL, θέτοντάς το ως το κριτήριο μέτρησης των δεξιοτήτων στην χρήση Η/Υ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω παραδείγματα αναγνώρισής του:

Το ECDL είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους στόχους της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικότερα του προγράμματος «e-Europe 2002» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ομάδα «Υψηλής Δράσης» του ESDIS (High Level Group on the Employment and Social Dimension of the Information Society) αποδέχθηκε τον Οκτώβριο 2001 το ECDL "ως το πανευρωπαϊκό βασικό σχέδιο πιστοποίησης IT"

Η UNESCO όχι μόνο αναγνωρίζει το ECDL/ICDL αλλά λειτουργεί και ως αδειούχος του ICDL στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα έχει αναπτυχθεί συνεργασία με την UNESCO στη Ρωσία

Ο CEDEFOP αναγνωρίζει το πρότυπο ECDL στις οδηγίες για τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (European CV - το βασικό έγγραφο του «Europass»). Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «Οι δεξιότητες πληροφορικής αξιολογούνται με βάση το ECDL με το οποίο πιστοποιείται βάσει διεθνών προδιαγραφών, ότι ο κάτοχος διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία που του επιτρέπουν να χρησιμοποιεί άνετα και αποδοτικά τις βασικές εφαρμογές πληροφορικής»

Τα Ηνωμένα Έθνη (Πρόγραμμα Ανάπτυξης) έχουν εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει κατά ECDL πάνω από 5.000 υπαλλήλους σε 131 χώρες

Παράγοντες επιτυχίας

Οι κυριότεροι παράγοντες επιτυχίας του Προγράμματος ECDL είναι οι ακόλουθοι:

 • Αποτελεί ένα ευέλικτο, δομημένο πρόγραμμα
 • Δημιουργεί ένα πρότυπο μοντέλο εκπαίδευσης και πιστοποίησης στη χρήση Η/Υ
 • Εξασφαλίζει σωστή προετοιμασία των ενεργών πολιτών για την συμμετοχή τους στην Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Βελτιώνει το επίπεδο δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού
 • Παρέχει μία αξιόπιστη μέτρηση των ικανοτήτων των εργαζομένων στην καθημερινή χρήση Η/Υ
 • Διευκολύνει τη διακίνηση του εργατικού δυναμικού μεταξύ διαφορετικών αγορών
 • Αυξάνει την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και εταιρικό

Πόσα και ποιά πιστοποιητικά υπάρχουν σήμερα;

Σήμερα, υπάρχουν Πιστοποιητικά ECDL που καλύπτουν τις ανάγκες των σύγχρονων «eγγράμματων» πολιτών σε κάθε επίπεδο:
1.Εισαγωγικό
I.E-kids
II.equalskills
2.Βασικό
I.Core
II.Start
3.Προχωρημένο
I.Advanced επεξεργασία κειμένου
II.Advanced Υπολογιστικά Φύλλα
III.Advanced Παρουσιάσεις
IV.Advanced Βάσεις Δεδομένων
4.Εξειδικευμένο
I.CAD